انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

جشنواره فيلم ۱۰۰ تا ۱۱۰ ثانيه ای

نويسنده: امیر خانچی

شنبه، 4 مهر 1383، ساعت 13:28

 جشنواره فيلم ۱۰۰ تا ۱۱۰ ثانيه ای فيلم پليس ۱۱۰ تا ۳۰ مهر ماه تمديد شد. فکر می کنم فرصت خوبی برای انجام یک کار کوتاه باشد. (ارائه فيلم تا يک هفته بعد از اين تاريخ امکان پذير است).

آقای خانچی فراموش کردين آدرس و محل ارسال فيلم رو به دوستان بگين

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ مهر ۱۳۸۳