انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

مراسم آغاز سال تحصيلی دانشگاه هنر

فرهنگسرای نياوران  يک جای شيک و بسيار تر تميز  برای خوشامد گويی به دانشجويان ورودی امسال دانشگاه هنر در نظر گرفته شده بود.من با اينکه خيلی تاکيد کرده بودم که بچه های انيميشن ساعت ۸ دانشکده باشند  متاسفانه جز يک نفر بقيه خيلی دير اومدن ..!دروغ چرا حالم گرفته شد. کمی اخم و  کمی نصيحت...بعد رفتيم  فرهنگسرا نياوران..راستش من از ون حال و هوايی که اونجا داره خوشم مياد..بی دليل هم نبود که اونجا رو انتخاب کردند ..خوب در باغ سبز بود..اما همه  دانشجو های امسال دلخور از گرفتن شهريه برای واحد های پيش نياز بودند...فکر نکنم زياد به اونها خوش گذشته باشه...همه دور خانم عطری  مدير دفت معاونت آموزشی رو گرفته بودند و اعتراض ميکردند..حالا جالبه که  گويا  من به عنوان مدير گروه بايد واسطه بشم! يعنی من بايد جلو بيافتم و بگم مثلا شهريه ها را نصف بگيريمن و از اين جور چيزا...بازم هر کاری از دستم بر مياد می کنم..من که امروز باز  سرما خورده و بيحال بودم..اينجوری بيحالتر هم شدم...

کلاسها هم که تق و لق...نخير اصلا  تغييری در کار نيست..بچه های سال بالاتر انگارامروز هيچ کلاسی ندارند اصلا نيومدند..استادها  هم اومدن در و ديوار و نگاه کردند و رفتند...حالم بدتر شده انگار..تب دارم..ضعف هم که چه جور....

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ مهر ۱۳۸۳