انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

شنبه برای ورودی های جديد برنامه هست

بدون مقدمه بگم که برای ورودی های جديد کارشناسی و کارشناسی ارشد همه رشته های دانشگاه هنر  تو فرهنگسرای نياوران ساعت ۹ صبح برنامه آشنايی گذاشتند.اين يعنی اون همه  تهديد من برای آمدن به کلاس در روز شنبه  پنبه شد! اما من طبق قرار ساعت ۸ صبح منتظر همه ورودی های جديد در دانشکده هستم  تا اگر شد همه با هم بريم فرهنگسرای نياوران! اگر صبح نيومدين دانشکده يکراست بياين فرهنگسرا. يادتون نره...بقيه کلاسها سر جاشون هست . تنبلی نکنين  به موقع سر کلاس حاضر شين.نمی دونين با چه  مصيبتی به کمک  فيروزکوهی استادها و کلاسها رو جور کرديم...سال تحصيلی جديد مبارک

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٤:٢٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳