انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

کيومرث فيروزکوهی...

کيومرث فيروزکوهی...

بعضی چيزها اونقدر به آدم نزديکند که  ظاهرا ديده نميشوند..اما  نمی شود گروه کارشناسی ارشد انيميشن دانشگاه هنر را بدون آقا ی فيروزکوهی متصور شد... بچه های قديمی تر خودشون شاهد تلاش بی حد او در پاسخگويی و انجام کارها ی  دانشجويان بوده اند و جديدترها خيلی زود با اين خصوصيات  آشنا خواهند شد. کمتر کلمه نه يا نميشه يا الآن وقتش نيست رو از زبون او شنيده می شود. سرمايه اصلی گروه فقط و فقط اعضای آن و دانشجويانش هستند . همين و همين

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۳