انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

فرزانه دهکردی و پايان نامه اش

کار وقتی جلو ميره..آدم حس ميکنه زنده است....حتی اگر مثل آدمهای مسخ شده چو ن کار خانم دهکردی باشد... چهره آرام فرزانه  جنب و جوش درونيش را پنهان نگه می دارد.درونش غوغاست...

نويسنده: dehkordi

چهارشنبه، 25 شهريور 1383، ساعت 1:2

از همه کسانی که به من دلگرمی ميدن ممنونم تکنيک کارم آب مرکبه و حدود ۴دقيقه است

E-mail:  shasoosaha@yahoo.com

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳