انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

ما بهترين هستيم

ما ( شامل من و خودم ! ) بهترين آدمهايی هستيم که در بهترين شرايط (‌اگر گرما را نديده بگيريم! )و در بهترين مکان ( دانشگاه هنر را ميگم ) و در بهترين وضعيت ( سن و سال و اينجور چيزا) و درکنار بهترين آدمها ( اساتيد و دانشجوهاو دوستان) و در بهترين  رشته دنيا (‌انيميشن ) و در بهترين گروه آموزشی (‌گروه انيميشن) و در بهترين امکانات ( از آقای فيروزکوهی بپرسين)داريم زندگی می کنيم.ما (‌که بهترين هستيم ) از بهترين مرکز آموزشی دنيا ( ايران هم  قبول کنيد حرفی نداريم) فارغ التحصيل خواهيم شد.قبول نداريد !!! اگر اينجور  فکر کنيد  ديگران هم اينجور فکر خواهند کرد...

بعضيها فکر ميکنند من اغراق ميکنم !  ميخوام اينجا جوابشون رو بدم : بله من اغراق می کنم!شما چی ؟ همين

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۳