کورالین

تاریخ اکراین: ششم فبریه سال 2009 =>18 بهمن سال 1387

سبک:انیمیشن ، خانوادگی ، فانتزی
شعار فیلم : Be careful what you wish for

داستان:
داستان در مورد دختری جوان کجکاوی به کورالین است . او موفق میشود قفل یک در مرموز که داخل خانه ی جدید خانواده ی آنهاست را باز کند و وارد یک ماجراجویی گردد.
در ظاهر به نظر میرسد دنیای جدیدی که او وارد آن شده زندگی شخصی کورالین را تقلید میکند . و کم کم این دنیا برایش خطرناک میشود ، به طوری مادر دیگرش (کسی که خود را مادر او میخواند ولی مادرش نیست!) سعی دارد تا کورالین را برای همیشه نزد خود نگاه دارد.
با این حال او باید با تکیه بر قدرتهای تفکر ، تصمیم گیری و شجاعت تلاش کند تا راه دوباره به خانه رسیدن را پیدا کند.