انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

سيميا با سيمای جديد!

هدی مسعودی به همراه خانم کشکولی  دو عنصر جديدی هستند که به عنصر اصلی يعنی خانم خليل زاده سردبير نشريه انيميشنی سيميا  اضافه شدند( البته باضافه عناصر ديگه که بعدا خواهم گفت ). آقا بايد ببينين چی شده! حقيقتا دست مريزاد داره...يه چيزی می گم يه چيزی می شنوين. نشريه برای خودش رنگ و لعابی پيدا کرده که نگو و نپرس. از ابتکارات جديد  هم اضضافه کردن يک CD مولتی مديا به نشريه است که کم کاری نيست.تصاوير  و فيلم و متن اضافه که مکمل نشريه شده اند. همه چيز آماده است الا پول ناقابل برای تکثير آبرومندانه آن..به هر منتظر باشيد که سيميای جديد با سيمای جديد داره مياد.

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳