انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

ادامه مجموعه زبر و زرنگ

                                                           

زبر و زرنگ مجمو عه انيميشنی سه بعدی که قبلا بنام المپيک شناخته ميشد. به نويسندگی و کارگردانی سياوش زرين آبادی  در شرکت حرکت کليدی  ادامه می یابد.در سری جديد مجموعه  به گروه سازنده اضافه شده اند.انيماتورها: بهزاد رجبی پور- محد سيد علوی و گرافيست : امير داودی  انيمت چهره : عليرضا رنجبر

حال و هوای کار هم تغيير کرده است.تو قسمتهای قبلی تقريبا بک گراند وجود نداشت.اما به مدد  داودی زمينه های دو بعدی برای  هر قسمت بطور جداگانه ترسيم شد و فضای کار را به کل تغیير داد.انيمه های  جديد و زاويه های متفاوت دوربين که بعضی از اونها حاصل کار  شخص شخيص اينجانب است ديگه غوغا کرده ! اگر قبول ندارين  خودم شهادت ميدم ! به هر حال بايد خودتون  ببينيد...

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳