انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

خانه انيميشن اصفهان و ديدار ما!

آقا دوم شهريور جای همه دوستان خالی بود . من به اتفاق آقای زرين آبادی از طرف آقای صفار ( مسئول خانه انيميشن اصفهان ) به اصفهان دعوت شديم تا در يک جلسه سخنرانی تحت عنوان گرافيک و  تکنيک در انيميشن سخنرانی کنيم. بی انصافی است که از پذيرايی گرم و دوستانه آقای صفار و دوستانشان چيزی نگم. راستش  من آرزوی ديدن اصفهان را که ۴ سالی می شد نديده بودم داشتم .که به آرزوم رسيدم  اما خلاصه بگم که واقعا  يک روز برای ديدن اصفهان خيلی کم است .

 

با هواپيما به اصفهان وارد شديم.منتظر صفار بوديم  ولی آقای حسينی  از دست اندرکاران  خانه هنرمندان اصفهان به استقبال ما آمده بود. به قول آقای زرين آبادی که ۶ سالی ساکن اصفهان بوده همه چی اصفهان بهتر از اصفهونه !به خانه هنرمندان که خانه انيميشن  در آن واقع بود وارد شديم و با  دوتن از انيماتورهای جوان اونجا گپ زديم.ظهر جای همه خالی ناهار مفصل و بعد به اقامتگاه که در همان خانه هنرمندان بود  استراحت کوتاه و يا بقول اصفهونيها قيقوله ای کرديم.و بعد از ظهر به ديدار شرکت کوچک انيميشنی ّ سو ّ رفتيم که کلی سر حال  اومديم و بعد به يالن  حوزه هنری اصفهان و جمع دوستانه علاقمندان انيمیشن.نمايش فيلم ْ حکايت مرد و دريا ْ کار خودم و ميان پرده های ورزشی المپيک و ْ زبر و زرنگ ْ کار آقا ی زرين آبادی را به نمايش در آورديم و بعد گپ دوستانه با بر و بچه های اصفهونی.جلسه خوب و دوستانه ای بود جای همه دوستان خالی. بعد سری به ميدان امام و رفتیم به روی پشت بام خانه هنرمندان! برای صرق پيتزای مخصوص اصفهان! الحق بسيار خوشمزه بود. ( چی بگم بسکه سفر نمی رم همش چشمم به اين چيزاست ! ) بعد ساعت حدود ۲ نيمه شب برگشت به تهران و ساعت ۴ صبح در خانه! و فرداش با چشمان خواب آلود درسر کار....به هر حال به ما که خوش گذشت شما چطور !؟

                                              حکايت مرد و دريا      

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳