انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

مصاحبه کارشناسی ارشد انيميشن برگزار شد !

 

بالاخره اين روز مصاحبه هم رسيد پنجشنبه ۳۰ مرداد.....از ساعت ۷ صبح من باتفاق آقا ی عليدوستی و آقای دهستانی ( ديگه حسابی جور شديم ) تا ساعت ۱۱:۳۰  شب درگير بوديم . باورتون نميشه !حالا براتون ميگم...

- تعداد شرکت کنندگان برای بخش روزانه ( بله ما هم دارای دانشجوی شبانه هستيم  !‌اما دروغ چرا همشون همون روز تشريف ميارن و لی با هزينه شخصی ! ) دو برابر ظرفيت بود!‌ در حاليکه بايد حدا قل ۳ برابر ظرفيت برای مصاحبه  معرفی می شدند! خوب شايد نمره عملی پايين بوده! شايد....

- اغلب مصاحبه شونده ها  عين هم کمی هول شده بودند( مثل مصاحبه کننده ها ! )

       در حال بررسی !!

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳