انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

امير باروتيان به روز شده در ۱۷/۶/۸۳

in klip ro negah kon , shayad ham dyideh bashiy .

 
http://www.dreamworks.com/trailers/sharktale/sharktale_trlr2_qt_240.mov

ostad salam ,

baba shoma ke alirez golpayganiy , ostade khodemon hastiy , aga mazerat
mykham , be har hal maroo bebeakhshiyd .

ba..daz inke Ziet shomaroo khob motaleh kardam , fahmyidam ke in agay
gholpayganiy khodemon ast, kheliy khosh..halam ke hamchenan fa..al
hastiy wa
be shiwihiy tazeh ba baroo bacheha dar tamass hastiy .

bawar konyid ke delam baray hamaton tang shodeh maksosan baray saroo
kaleh
zadan barayy jamee baroo bachehay animator wa film saze IRANIY baray
hamaton
arezoyy salamatiy wa mowafaghiat daram .

baz ham salame manoo be hameh beresanyid.

 "Amir A. Barootian" 

baritoon@gmx.com 
 نامه بالا امروز به دستم رسيد   از امير باروتيان  دوست و انيماتور  و کارگردان انيميشن خوب و عزيزی که مدتی است کشور دوست و آريايی آلمان را برای ادامه زندگی انتخاب کرده است . اولين ديدار ما به روزهای خيلی دور فکر کنم سال ۶۵ يا ۶۶ بود در مرکز فيلمسازی کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان که باروتيان بعنوان انيماتور و  قلمگير با آقای حميد  نويم( که ايشان هم کشور سوئد را برای زندگی انتخاب کردند) آشنا شدم.آقا چی بگم اگر بازم به نون قرض دادن و اين جور چيزها متهم نشم  خيلی بچه با حالی بود ( البته هنوز هم هست ) بعدها  اسم ايشون در کتاب با ارزش زمانبندی در انيشن زيارت کرديم که تصاوير کتاب را بازکشی کرده بود.بعد ها اينور و انور تو انيميشنهای کانون و بعد در شرکت حور برای خودش غولی شد (‌که هنوز هم هست ) فيلم  پات  که دوباره توجه همگان رو بسوی او جلب کرد  وتيم دونفره او با مهرداد شيخان که بقول دوستانشان عين تراکتور انيميشن شخم می زدند. و بعد فيلمی که اسمش يادم نيست اما  تکنيک ويژه  آن  در باره يک نقاش هنوز به يادم هست. و بعد سفر  و مهاجرت او به آلمان...خوب کوتاه  گفتم در حاليکه بايد بيشتر بگم..دوست دارم خودش بگه ازش خواهش کردم برای من برای شما بگه.اگه بگه خوبه...  
                      

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳