انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

مهرداد شيخان ـانيماتور شاعر

 • -
 • *** تابستانه *** زاغچه ها به آستين هايم پناه می برند / پيرزن غوره می بويد/ مسافر خميازه می کشد /دوره گرد چانه می زند / و خواب تابستانه ی سيرسيرک های گندمزار اين گونه تعبير می شود / * / تو دلت می خواست کاش پيش از ميوه شدن / آوازی می خواندی /ومن می خواستم تکه ای نان باشم /تا اين پاره کاغذ مچاله ی بد خط / * /ببین ! / باد می برد پيراهن هامان را پر از ياد و پنجره کند ./ اينجا بر گودی شانه ام زاغچه ای لانه کرده / و بر گور تو تاکی روييده/ /// اسفند ۱۳۶۶ ///

 • زمهرير / برف و بلور و ماه ./ شادی ها نزديک می شونـــد/ زيرنور جاری مهتاب چهارده./ بيرون
 • پنجره / آنسوی حس شفاف آبنبات / زنگوله های برنجی خنده اند / و شب کلاه هاي سرخ
 • بازیگوش / رقصان و پايکوب و شلنگ اندازان . / شادی ها نزديک می شوند اما / با سايه های
 • زيرکشان بر برف بهمن ./ شادی ها چيزهايی از جنس شکر و هوش اند / معجونی از آواز وباد و
 • بی خيالی . / * / زمهریر / برف و بلور و مهتاب . / غلغله : آمیزه ی سیال جن و پریان و وحشت و
 • شوخی ست / که از بالاخان کودکی ام - ساده لوحانه و عجول - / می گريزندپا در گريز . / زير نور
 • مهتاب چهارده / شادی ها نزديک می شوند اما ... / .........

 • .... */ شبکلاهی / آبنباتی / ريزبچه ی گندمگون و ژوليده مو ـ سر به هوايی بی همتا
 • ـ / با کشيدگی تير تير کشاله هايش / دست در دست با شادی ها رفت / بی آنکه سر
 • بگرداند به پس . / * / ...و شادی ها چه مغموم و سر فکنده گذشتند / شادی ها چه
 • خلوت و تيره گذشتند / در کسوف جاری ماه / در تاريکی مطلق خواب های
 • ابدی / //مهرداد شيخان // پائيز ۱۳۶۸

E-mail:  mehrdadsheikhan@hotmail.com

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۳