انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

روزهای آخر سال

اين روزها هم برا خودش عالمی دارد. کمتر کسی دستش بکار می رود! و همه  به پشباز تعطلات می روند..تعطيلات هم که همش استراحت  و استراحت و استارحت..خوابهای طولانی و شب زنده داری خونه اين و اون ...رفتن مهمونی و پذيرايی از مهمونا...

هوای تهران که عاليست..جون ميده برای کار نکردن....

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤