انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

مجيد ماهيچی رفت

امروز ساعت ۸ صبح مجيد ماهيچی به سمت ونکوور پرواز کرد.

ديروز يک ديدار کوتاه  باتفاق  مجيد ماهيچی و امير دهستانی داشتيم. کلی خاطره از گذشته ؛ حال !  و آينده !!

خيلی فرق کرديم ! نه ؟ نگاه کنين اگر تونستين ما دو تا را تشخيص بدين عکس مال سال ۶۳ است..!

حياط پشتی دانشکده سينما تاتر سال ۶۳ يا ۶۴

کانون فيلم دانشکده سينما جايی که مجيد ماهيچی خودش راه انداخته بود. و سالن نمايش فيلم که پر از خاطره است.. 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤