انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

يک کار گروهی

کلاس کارگردانی ۳ را  در اين ترم با اين طرح شروع کردم که  خروجی اين کلاس به تعداد افراد کلاس که ۶ نفر بود   ۶فيلم کوتاه  زير يکدقيقه باشد. منتهی با اين تفاوت که هيچيک از دانشجويان همه  مراحل فيلم خود را انجام ندهند! ولی در عين حال همه بخشهای ساخت يک فيلم راتجربه کنند. به اين صورت که هر ۶ نفر فيلمنامه خود را بنويسند . فيلمنامه برای کارگردانی در اختيار همکلاسی خود قرار بدهند و خود لی اوت و استوری برد کار  ديگری را انجام بدهند و همچنين انيمه و در نهايت کامپوزيت نهايی يک فيلم ديگر را انجام دهند. بدين شکل همگی در ساخت ۶ فيلم مشارکت خواهند داشت و در واقع  ۶ کار گروهی را  تجربه می کردند.اما دانشجويان از اين طرح استقبال نکردند و تصميم گرفتند همگی يک سناريو واحد ارائه شد از سوی کلاس را کارگردانی و دکوپاژ کنند.

 

فکر بکر!

 و اما بعد ...در جلسه جديد قرار بر آن شد که همه کلاس بر روی يک موضوع کار کنند . موضوع انتخاب شده  کتاب  است . قرار است نام پروژه پايان ترم ۵ کتاب باشد . يعنی هر يک فيلم مستقل  يک دقيقه ای خود را  با موضوع کتاب خواهند ساخت .اما در انتها هر ۵ فيلم در يک فيلم ۵ اپيزودی به نمايش  گذاشته خواهد شد. فکر بکر يعنی اين !

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤