انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

پايان نامه محمد رضا دوست محمدی

شنبه اول بهمن ماه ۸۴ ساعت  ۱۲

دانشکده سينما و تاتر - سالن نمايش

موضوع پايان نامه نظری : چهره پرداری در انيميشن

استاد راهنما : سيد مسعود شجاعی طباطبايی

استاد مشاور : حميد بهرامی

موضوع پايان نامه عملی : زاغ و پنير

استاد راهنما : سيد  عليرضا گلپايگانی

 

 

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤