انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

پايان نامه خانبلوکی

پايان نامه خانم سحر خانبلوکی

بالاخره برگزار شد!

گلپايگانی - آقای خانبلوکی - خانم خانبلوکی - خود خانبلوکی - استاد سماکار - استاد دهستانی

پايان جلسه عکسی به يادگار گرفتند.  سحر و مادر که کلی دارند ذوق ميکنند.ما هم همينطور ولی به رومون نمياريم.

پايان نامه تئوری :

کمپانی هانا و باربرا

استاد راهنما : امير محمد دهستانی

پايان نامه عملی :

دنيای مورفی

استاد راهنما : عليرضا گلپايگانی

ساعت : ۱۶  روز ۴ شنبه ۱۴ دی دانشکده سينما تاتر

خانواده محترم خانبلوکی- لحظات پر اضطراب انتظار! تا چند ثانيه ديگه نمره پايان نامه اعلام ميشه...

...بعد از چند ثانيه ....استاد سماکار- استاد دهستانی و گلپايگانی که در حال خواندن نمره نهايی خانبلوکی است . ۱۸ تمام..مبارکه

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤