انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

آشنايی با انيميشن

کلاس آشنايی با انيميشن  دانشجويان  رشته سينما

کلاس در شرايط خوبی برگزار نمی شود. مطمئنا يکی از اون شرايط خود منم. با اينکه تمام تلاش خود را ميکنم اما هنوز از خودم راضی نيستم. کلاس حالت يکجانبه داردو اين خواسته من نيست.اما بعضی وقتها هر چقدر بيشتر تاش می کنی بيشتر از مقصد دور ميشوی...

کلاس واقعا بين المللی است .دو نفراز بوسنی و از چين که با تسلط کافی به زبان فارسی برايم جالب هستند. در بحثها شرکت نمی کنند. دوست چينی هم اغلب چرت ميزند ( قبلا فکر می کردم چون چشمهايش ريز است بسته به نظر ميرسد!‌اما وقتی نزديکش شدم. صدای خرخرش چيزه ديگه ای می گفت ! )

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤