انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

پايان نامه هوشيار

بالاخره پايان نامه خانم هوشيار برگزار شد.إَبعد از مدتها انتظار! خانم هوشيار در شيراز مسقر شده  بود يعنی جايی که همسرشان در آنجا مشغول کار بودند.

خانم هوشيار و همسر  ايشان - چه خوبه دوربين اختراع شد.حداقل جلو اون بايد لبخند زد.

هر کس به کاری مشغول ...

پايان جلسه

اثنی عشری و سالومه در پايان جلسه...به چی می خندند!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من هم در حال زير لب دعا خوندن!

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٦:٥۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤