انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

خدا را شکر

خدا را شكر  

 

خداراشكر كه تمام شب صداي خرخر شوهرم را مي شنوم اين يعني او

زنده و سالم در كنار من خوابيده است.

 

خدا را شكر كه دختر نوجوانم هميشه از شستن ظرفها شاكي است.اين

يعني او در خانه است ودر خيابانها پرسه نمي زند.

 

خدا را شكر كه ماليات مي پردازم اين يعني شغل و در آمديدارم و بيكار

نيستم.

 

خدا را شكر كه بايد ريخت و پاش هاي بعد از مهماني را جمع كنم. اين يعني

در ميان دوستانم  بوده ام.

 

خدا را شكر كه لباسهايم كمي برايم تنگ شده اند . اين يعني غذاي كافي

براي خوردن دارم.

 

خدا را شكر كه در پايان روز از خستگي از پا مي افتم.اين يعني توان سخت

كار كردن را دارم.

 

خدا را شكر كه بايد زمين را بشويم و پنجره ها را تميز كنم.اين يعني من

خانه اي دارم.

 

 خدا را شكر كه در جائي دور جاي پارك پيدا كردم.اين يعني هم توان راه

رفتن دارم و هم اتومبيلي براي سوار شدن.

 

خدا را شكر كه سرو صداي همسايه ها را مي شنوم. اين يعني من توانائي

شنيدن دارم.

 

 خدا را شكر كه اين همه شستني و اتو كردني دارم. اين يعني من لباس

براي پوشيد دارم.

 

خدا را شكر كه هر روز صبح بايد با زنگ ساعت بيدار شوم. اين يعني من

هنوز زنده ام.

 

خدا را شكر كه گاهي اوقات بيمار مي شوم . اين يعني بياد آورم كه اغلب

اوقات سالم هستم.

 

 خدا را شكر كه خريد هداياي سال نو جيبم را خالي مي كند. اين يعني

عزيزاني دارم كه مي توانم برايشان هديه بخرم.

 

 

                     .........خداراشكر...خدارا شكر...خدارا شكر.............

 

                                                 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:٤٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤