انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

بازيگری

کلاس بازيگری برای انيميشن ادامه دارد

بهرام

حسينخان

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:٠۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤