انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

روزهای جهانی انيميشن

ديشب آخرين شب گراميداشت روز جهانی انيميشن بود که در سالن نمايش موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

استاد زرين کلک به همراه خانم جواهريان ِ وجيه الله فرد مقدم و ساسان پسيان. برنامه را اداره می کردند. گويا با صورت مسئله اينکه انيميشن ايران  کجاست و يابه کجا می رود و يا چيزی شبيه به اين...

زرين کلک معتقد بود که انيميشن بايد حتما توسط دولت حمايت شود. مثل همان روزهای طلايی کانون که دولت با حمايت خودش انيميشن ايران را به شرايط ايده آل رساند. گرچه در لابلای صحبتهای خود   با اشاره به يک خاطره خنده دار !از  کسی (‌احتمالا نصرت کريمی ) در وزرات فرهنگ و هنر اون زمان  ياد ميکرد که با مخفی کاری آموز ش انيميشن يا آموزش ياد گيری ايشان را چند سالی به عقب انداخت!.

فرد مقدم با اشاره ای به آموزش انيمیشن به کودکان   که به کمک سارا خليلی و همسرش در چندی پيش اتفاق افتاده بود و گويا با يک دوربين فيلمبرداری ساده و يک کامپيوتر ساده پنتيوم ۲ توانسته بودند  به تجربيات جالبی با کودکان دست بزنند.

خانم جواهريان از اينکه اگر  هيچ انيميشنی د رايران توليد نشود هيچ اتفاقی نخواهد افتاد سخن گفت. که در ادامه  بحث با  سوال يکی از حضار که چرا  وچگونه دست اندرکاران انيميشن ايران به گونه ای عمل کرده اند که وضعيت انيميشن  بدين شکل در آيد که بودن يا نبودنش اهميتی نداشته باشد روبرو گرديد.

ساسان پسيان معتقد بود که بايد با  توليد کيفی مطلوب سطح انيميشن ايران را به جايی رساند که بتواند در بازارهای بين المللی  حرفی برای گفتن  داشته باشد. و  از بی اعتمادی تهيه کنندگان خارجی به توليد کنندگان ايرانی خبر داد که فقط حاضرند در باره کار تمام شده وارد بحث شوند و بهيچ عنوان حاضر به سرمايه گذاری در توليد انيميشن در ايران نيستند.

و نمايش فيلمهای ۳۰ ثانيه در باره حقوق کودک ( که يکی از آنها متعلق بود به استاد زرين کلک )پايان بخش جلسه ديشب بود.

نکته : اغلب شرکت کنندگان بسيار جوان و  ناآشنا با هم بودند!

دست زدنهای تماشاچی ها روند بحث را گاهی تغيير می داد.

علاقه شرکت کنندگاه به فيلمهای کوتاه بيشتر از ادامه بحث در باره سرنوشت انيميشن بود!

 پاس دادن رياست آسيفا بين زرين کلک و پسيان تا مدتی جلسه را گرم تر کرد!

*خبرنامه های اين سه روز به همت مجله پيلبان و مرد خستگی ناپذيرش حسين ضيايی به شکل آبرومندی منتشر شد . فقط کيفيت چاپش که گويا ريسو گراف بود به شکل آن صدمه زده بود.

* از استاد احمديه با اهدای يک قاب شکيل با تصوير زيبايی قدردانی شد. در ادامه جلسه از طراح اين قاب هم که آن را به آسيفا هديه کرده و آسيفا آنرا به استاد احمديه هديه کرد قدردانی گرديد.

 ASIFA International Animation Day

ASIFA IRAN organizes in Tehran an animation show plus panel of experts for discussions in three nights, workshops of animation (2D and 3D) in three mornings, and seminars and round tables in three afternoons.

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٧:۱٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤