انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

توجه

به دانشجويان ورودی ۸۱( مينو جان محمدی - مريم خليل زاده - امير حسين داودی - نغمه فلور ذبيحی - محسن ناصری ) حدا اکثر تا ۱۵ دی جهت تسويه حساب و ثبت ژايان نامه و جهت برگزاری جلسه تا ۱ بهمن ماه و از سقف نمره از ۱۸ مهلت داده ميشود.

آقای محمد رضا دوست محمدی  هم تا اول بهمن ماه و از سقف ۱۶ مهلت داده شد.

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤