انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

دوره های شبانه!

چندی پيش در واقع ۲ سال قبل  توی يک جلسه دانشگاهی فشار وزارت علوم برای افزايش پذيرش دانشجو به همه گروهها ابلاغ شد. که خوب طبيعی بود که هيچ گروهی ذوقزده نشد! معلوم بود که با اين امکانات کم حتی  نمی شود دانشجوهای فعلی را سرويس داد چه برسه به تعدا د بيشتر ! به هر حال مخالفت فايده ای نداشت. و خوب اصلا نظر ما زياد هم مهم نبود در واقع يک جور ابلاغ بود که به ما اعلام شد.

به هر حال خالی از لطف نيست که هيچ کلاس ما در شب تشکيل نمی شود آما در واقع  وزارتخانه دسته جديدی به دانشجوهای دانشگاههای دولتی اضافه کرد که با هزينه شخصی در اين دانشگاهها درس بخوانند!

ظرفيت اعلام شده ما برای جذب دانشجو ۸ نفر در هر سال بود. و خوب احتمال می داديم که دو نفر با هزينه شخصی ( يا همان شبانه! ) به ما اضافه شود...

اما  اوضاع گونه ديگر رقم خورد! در سال اول ۷ نفر روزانه و يکنفر شبانه! در سال دوم دو نفر شبانه و ۶ نفر رزوانه! و امسال ۵ نفر روزانه و ۱۱ نفر شبانه!!!

بايد اضافه کنم که حتی يک درصد از هزينه های دريافتی  به گروه تعلق نگرفت و حتی نسبت به ساليان قبل در تنگناهای شديدتری قرار گرفتيم !

اينکه بايد شرايطی فراهم شود که دانشجويان بيشتری به دانشگاه راه يابند  حرف درستی است اما آيا نبايد به همان مقدار شرايط پذيرش آنها را نيز فراهم کرد!؟

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:۳۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤