انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

تجمع در د انشگاه هنر !

روزنامه شرق
سعيد اركان زاده يزدى: صبح ديروز دانشجويان دانشگاه هنر براى اعتراض به مشكلات صنفى اين دانشگاه تحصن كردند و اين تحصن تا آخرين ساعت هاى ديشب ادامه داشت. دانشجويان دانشگاه هنر اعلام كرده اند كه اگر مديران دانشگاه به خواسته هاى آنها جواب مثبتى ندهند، اعتراض خود را امروز نيز دنبال خواهند كرد. ريشه تحصن دانشجويان هنر به ۲ مهرماه، روز شروع سال تحصيلى برمى گردد. ساختمان هاى آموزشى دانشگاه هنر به دو بخش تقسيم مى شود. بخشى از رشته هاى تحصيلى اين دانشگاه از جمله معمارى و شهرسازى، موسيقى و مجسمه سازى در كرج و بخشى از رشته ها در تهران _ چهارراه ولى عصر _ ارائه مى شوند. البته دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر نيز در خيابان ورزنده، جنب ورزشگاه شيرودى واقع است. هر سال مسئولان دانشگاه براى رفت و آمد دانشجويان بين كرج و تهران سرويس هايى را اجاره مى كردند و در چند نوبت از روز اين سرويس ها به دانشجوها خدمات ارائه مى دادند. اما در سال تحصيلى جديد مديران اين دانشگاه به دليل كمبود بودجه تصميم گرفته اند، هزينه اى براى سرويس ها اختصاص ندهند. همين تصميم موجب اعتراض دانشجويان شده است. يكى از دانشجويان متحصن ديروز مى گويد: «در اولين روز سال تحصيلى، دانشگاه سرويس هايى را براى رفت و آمد دانشجويان از تهران به كرج و بالعكس اختصاص داده بود. اما خانم ها و آقايان را در اين سرويس ها جدا كرده بودند. اتوبوسى مخصوص خانم ها و اتوبوسى مخصوص آقايان بود. دانشجويان به اين روند اعتراض كردند. از فرداى آن روز دانشگاه براى ما سرويس نگرفت. بهانه هم اين بود كه بودجه براى اجاره سرويس وجود ندارد و ديگر از سرويس خبرى نبود. اين روند چند روز ادامه داشت. در اين مدت دانشجوها به نبودن سرويس اعتراض كردند اما اعتراض ها به نتيجه اى نرسيد تا اينكه تصميم گرفتيم ديروز را تحصن كنيم.» در تحصن ديروز دانشگاه هنر تقريباً ۲۵۰ نفر شركت كرده بودند. دانشجويان هر رشته تحصيلى دانشگاه نماينده اى انتخاب كردند و نمايندگان تا آخرين ساعت هاى شب گذشته در صحن دانشگاه حضور داشتند. آنها ديروز دو بيانيه صادر كردند. در بيانيه شماره يك آمده است: «شوراى صنفى دانشجويان به عنوان نهادى كه سال ها تمام تلاش خود را صرف ارتقاى كيفيت مسائل فرهنگى، آموزشى و دانشجويى دانشگاه كرده است، از دانشجويان حمايت خواهد كرد و...» پس از شروع اعتراض دانشجويان به نبود سرويس و پيش از تحصن روز گذشته، سه تن از اعضاى شوراى صنفى دانشگاه هنر نيز در كميته انضباطى دانشگاه محكوم شده بودند. يكى از متحصنين مى گويد: «بعد از اينكه اعتراض ها همه گير شد، براى سه نفر از اعضاى شوراى صنفى حكم دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب در سنوات تحصيلى صادر شد.» در بيانيه شماره يك متحصنان نيز آمده است: «بهانه كميته انضباطى براى محكوم كردن اعضاى شوراى صنفى مربوط به تجمعى است كه در اعتراض به بى حرمتى و توهين يكى از اساتيد به دانشجويان و دانشگاه برگزار شد. مسئولين دانشگاه از آنجايى كه حق را با دانشجويان ديدند خواسته آنان مبنى بر عدم تدريس استاد توهين كننده را پذيرفتند و به دانشجويان اطمينان دادند كه چنين مواردى در دانشگاه تكرار نمى شود اما اينك كميته انضباطى ناتوان از پاسخگويى به دانشجويان ظاهراً با فراموش كردن سخنان مسئولين دانشگاه و حتى جايگاه حقوقى اعضاى شوراى صنفى، آنان را به اخلال، آشوب و بلوا متهم مى كنند.» تا آخر وقت كارى ديروز همچنان در حدود ۱۲۰ دانشجوى معترض در دانشگاه حضور داشتند. يكى از دانشجويان مسئول برگزارى تحصن مى گويد: «تحصن را شبانه نيز ادامه خواهيم داد مگر اينكه مسئولان دانشگاه بيايند و خواسته هاى ما را كتباً بپذيرند.»
• معاون دانشگاه: بودجه نداريم
محمدرضا شهرستانى رئيس دانشگاه هنر است. او تا ساعت ۵ بعدازظهر در جمع دانشجويان تحصن كننده حضور نيافته بود. معاون امور دانشجويى او احمد تندى به شرق مى گويد: «دانشگاه هنر، دانشگاهى است كه فضاهاى مختلفى را در مكان هاى مختلفى اداره مى كند. سايت مركزى دانشگاه هنر در كرج واقع است. در دفترچه انتخاب رشته نيز درج شده است كه دانشگاه هنر نه در تهران كه در كرج تجميع شده.» او درباره مشكلى كه براى دانشجويان پيش آمده است، توضيح مى دهد: «دانشگاه به دليل شرايط خاصى كه داشته در سال هاى گذشته سرويس هايى را از چهارراه وليعصر به كرج و برعكس اجاره مى كرده است. البته رديف اعتبار خاصى براى اياب و ذهاب در بودجه دانشگاه وجود نداشته. امسال وضعيت بودجه و كمبودها ما را در يك تنگنا قرار داد. در سال جارى تعداد ورودى هاى دانشگاه بيشتر هم شده بود. به اين دلايل تصميم گرفتيم كه ديگر سرويس براى تهران و كرج اختصاص ندهيم.» مديران دانشگاه راه حل ديگرى براى مشكل انديشيده اند: «سرويس هايى از مترو كرج تا ساختمان هاى دانشگاه در اين شهر در نظر گرفته شده است. دانشجويان مى توانند از نقاط مختلف تهران به ايستگاه مترو بيايند و با سرويس به دانشگاه كرج بروند.» او درباره جدا كردن خانم ها و آقايان در سرويس هاى اولين روز سال تحصيلى مى گويد: «آن روز جمعيت دانشجويان كم بود و اتوبوس ها نيز اتوبوس هاى دانشگاه بودند. گفتيم كه دانشجويان راحت تر اياب و ذهاب داشته باشند. در عين حال به مسائل كلى فرهنگى نيز بايد در دانشگاه ها توجه كنيم. اما سرويس هاى آن روز دانشگاه ارتباطى به اعتراض امروز دانشجويان ندارد.» احمد تندى دو هفته است كه به معاونت دانشجويى دانشگاه هنر منصوب شده است. او درباره احكام كميته انضباطى سه عضو شوراى صنفى توضيح مى دهد: «احكام اين دانشجويان مربوط به ارديبهشت ماه است، البته دانشجويان مى توانند مطابق قانون به كميته تجديدنظر درخواست بدهند تا حكمشان دوباره بررسى شود.» او در پايان مى گويد كه مسئولان دانشگاه اگر امكاناتى داشتند، راضى نبودند، از دانشجويان دريغ كنند. «براى پشتيبانى مالى سرويس ها فعلاً به نتيجه اى نرسيده ايم، اما اميدواريم خداوند بتواند كمك كند. دانشجو ها جواب صريح و قطعى و مثبت مى خواهند، اما نمى توان با وعده و وعيد به آنها دروغ گفت.» او در پاسخ به اينكه آيا تحصن ديروز دانشجويان مجوز داشته است يا نه، مى گويد: «نگاه ما در داخل دانشگاه خصمانه نيست. ما با ديد مجوز داشتن يا نداشتن به تحصن نگاه نمى كنيم. اما فكر نمى كنم برنامه آنها مجوز داشته باشد.»
• • •
متحصنان دانشگاه هنر در بيانيه شماره ۲ خود آورده اند كه تا رسيدن به سه خواسته تحصن را ادامه خواهند داد. سه خواسته آنها چنين است: «۱- بازگشت سرويس هاى دانشجويى به وضعيت سابق، ۲- لغو احكام غيرقانونى نمايندگان دانشجويان اعضاى شوراى صنفى ۳- مصونيت شركت كنندگان در تجمع.»

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤