انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

کمک

برای کار پایان نامه ام به یک انیماتورآشنا با نرم افزارهای 2بعدی نیاز دارم.

parsmiss@yahoo.co.uk

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤