انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

روز مصاحبه!

شنبه و گويا يکشنبه يعنی ۵ و ۶ شهريور روز مصاحبه حضوری با دانشجويان آزمون کارشناسی ارشد انيميشن امساله..

جای فائز عليدوستی حسابی خالی است...پارسال همين موقع تا نيميه شب بيدار بوديم و باا مير محمد دهستانی بحث ميکرديم...کار را خيلی جدی گرفتيم...و کار جدی انجام شد.

امسال من و امير محمد دهستانی و   دکتر حسنايی هستيم...کار هنور جدی است..

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤