انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

بازديد آزاده قاسمی از حرکت کليدی

امروز مقارن عصر خانم آزاده قاسمی که روز پنجشنبه  بعد از ۱۰ سال به ايران برگشته بوددر شرکت حر کت کليدی با انيماتورهای شرکت ديدار دوستانه ای داشت و کلی اطلاعات رد و بدل شد.

خانم قاسمی بمدت ۵ سال در ژاپن و بمدت ۴ سال در کانادا به فراگيری انيميشن مشغول بودند.


The Steer Madness Team

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤