انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

پايان نامه ها...

هر وقت به اين روزها می رسيم يعنی روزهايی که بچه ها بايد موضوع پايان نامه خودشون رو  ارائه بدهند تنم خود بخود  لرزه ميگيره! باور کنيد اگر حس من  بيشتر نباشه کمتر نيست .حس و اتهاب اين روزها که بلای جون دانشجوخا ميشه...من ين روزها رو خوب به ياد ميارم...هيچم دلم تنگ نميشه! اما از دست روزگار  به اينجا رسيدم کخ تقريبا هر سال درست تو همين موقعها التهاب انتخاب موضوع عملی و تئوری خر بچه ها رو ميگيره و خر من رو! با ور نمی کنين اين روزها يه نگاهی به حال و روزم بکنيد تا آخرش رو خودتون می فهمين....

خدا آخر و عاقيت بخيرمون کنه ....

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳