انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

زرين فام فارغ شد!

فارغ التحصيل...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئت داوران مثل اينکه

 خوشحالتر از زرين فام

هستند!

 

 

 

 

 

 

 

عکس انتخاباتی نيست !

شکار لحظه هاست !

به گوی های قرمز دقت

کنيد...به خدا تروکاژ

نيست!

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٤