انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

يک شواليه ايرانی!

رضا دقتی نشان شوالیه ملی لیاقت فرانسه را دريافت کرد

روز ۱۳ ماه می ۲۰۰۵، وزارت امور خارجه فرانسه در نامه ای رسمی اعلام کرد که به پاس خدمات رضا دقتی، عکاس و خبرنگار ايرانی برای احیای مطبوعات آزاد، اشاعه آزادی بیان دردنیا،مبارزه برای احیای حقوق کودکان و مبارزه بر علیه استبداد، رئیس جمهور این کشور او را به مقام افتخاری شوالیه ملی لیاقت منسوب کرد.
("Chevalier de l'Ordre National du Mérite;décret présidentiel du 13 mai 2005)
رضا دقتی در سال ۱۳۳۳ در شهر تبریز متولد شد. اومبارزﮤ خود برای اشاعه آزادی بيان و پیشبردجامعه مدنی را از دبيرستان آغاز کردو در دانشگاه هنگام تحصيلات معماری ادامه داد. در سال ۱۳۵۳ پليس شاه او را دستگير کرد و درطی سه سالی که در زندان ماند، پنج ماه را در سلول انفرادی زير شکنجه ی روزانه گذراند او در سن چهارده سالگی با عکاسی آشنا شد و از سال ۱۳۵۷ به طور حرفه ای عکاسی خبری را با همکاری با مجله ها و روزنامه های معروف دنیا آغاز کرد. در حال حاضر او با مجله نامدار نشنال جئوگرافیک همکاری می کند و تا کنون بیش از صد کشور را تحت پوشش مطبوعاتی قرار داده است. گزارشهای او بازگو کننده جنگ ها، انقلاب ها و مصایب انسانهاست

رضا دقتی همواره تصویر را به عنوان وسیله ای برای پیشبرد اهداف انسان دوستانه و مبارزات خود برعلیه استبداد به کار گرفته است. وی در سال ۱۹۹۰، پس ازعقب نشينی شوروی از افغانستان، مسئوليت پخش کمکهای جامعه بين الملل را از طرف سازمان ملل متحد پذيرفت و بدنبال اين تجربه بنياد فرهنگی " آيينه" را در سال۲۰۰۱ در کابل تأسيس کرد. دربنياد فرهنگی " آيينه" تاکنون صدها تن از دختران و پسران افغان در رشته های روزنامه نگاری، عکاسی، فيلم برداری وطراحی تحت نظر اودر بالاترين سطح حرفه ای آموزش يافته و جذب دنيای کارحرفه ای در سطح بين المللی شده اند.
نشان شوالیه ملی لیاقت در فرانسه مهمترين نشان افتخاری در زمينه کارهای فرهنگی ميباشد
برای آشنايی با فعاليتهای رضا دقتی به سايتهای زير مراجعه کنيد
مؤسسه فرهنگی آيينه
آژانس خبری "وبستان" -تأسیس: رضا دقتی
رضا دقتی در نشنال جئوگرافیک
آيينه در نشنال جئوگرافیک
رضا دقتی در سایت سنای فرانسه  

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤