انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

استاد عليدوستی

استاد عليدوستی  برای مدتی  به کانادا می روند....

 

عليدوستی برای من ۱ دوست و برای جامعه انيميشن ۱ سرمايه ملی بود (درست مثل پسته ! و افشين سبوکی!...). من برای دوری دوستم متاسفم(گرچه برای خودش خوشحالم!) نمی دونم جامعه انيميشن برای اين سرمايه ی از دست رفته اش چه حسی داره؟!؟     کيارش زندی

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:٢٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٦ خرداد ۱۳۸٤