انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

آزمون عجيب!

جدا انيميشنی تر از واقعيت وجود نداره! مثال می زنم :

آزمون کارشناسی ارشد به اصرار  خود من  که انشاا... اولين کسی خواهم بود که از زلزله آينده جان بدر خواهم برد!  مرحله مصاحبه را اضافه نمو دند.اما انگاری بايد برای هر چيز روشنی باز  توضيح داد که بابا مصاحبه بايد بعد از مرحله امتحان عملی باشد! آخه اين احتياج به تذکر داشته! آخه آدم چه جوری اول مصاحبه کنه  بعد امتحان عملی بگيره! خوب  نميشه! نميشه بابا...اما تجربه ثابت کرده مه تو اين مملکت کار نشد نداره!‌ميگيد نه خوب نگاه کنيد......

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٩:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳