انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

سيميا

شماره جديد سيميا در غرفه گروه انيميشن دانشگاه هنر

بعلت شتابزدگی  برای رسيدن نشريه به جشنواره چند اشتباه در متن مجله و همچنين در سی دی رخ داده که بزودی برای رفع آن اقدام خواهد شد.

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳