انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

کميته صنفی آسيفا

بعد از مدتها به دعوت کميته صنفی آسيفا به سرپرستی روانبخش صادقی در روز شنبه در خانه سينما جلسه ای تشکيل شد..

گلپايگانی- مظفری-شرعی- پسيان- کاويان راد- حاج مير صادقی- نصيريان - پويا - رازانی - صادقی - درويش - يغمائيان

اين قضيه ايجاد تعرفه برای صنف انيميشن قضيه جديدی نيست .هميشه و در هر دوره مورد بحث قرار گرفته اما کمتر سرانجام يافته.توی دو دوره پيش تو همون هيئت مديره آخرش به تعرفه درصدی تقريبا توافق شد که اعلام هم نشد ! بدين معنی که نسبت به قيمت قرار داد درصد دستمزدها تعيين ميشود! خوب البته هيچکس از قيمت واقعی قراردداها با خبر نمی شد که بفهمد درصد  دستمزدهايش چقدر ميشود.حالا اگر شد سر فرصت در باره اش حرف خواهم زد.اما به هر حال همينکه بشينيم و گپ بزنيم خودش کلی کار اميدوارم اين دفعه به سرانجام برسد.

همنوازی...

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:٥٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۳