انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

سيميا ۵

بعضي از كارها را ميشود با سرعت ۲۴ كادر در ثانيه انجام داد و ۲۴ كادر هم نشونشون داد مثل فيلمسازي !

بعضي از كارها را  نميشود ۲۴ كادر در ثانيه انجام داد اما بايد ۲۴ كادر در ثانيه نشون داد مثل يك فيلم انيميشن !

بعضي از كارها نه ميشود ۲۴ كادر در ثانيه انجام داد و نه ۲۴ كادر نشون داد مثل نشريه سيميا !

اين سيميا هم قصه خودش را دارد از اسم و رسمش كه چون هموزن كيميا است و معنايي همچون او را در ذهن تصوير مي كند ؛ شكل و شمايلش كه دل را مي برد تا دور دستها  و همانجا  رهايت مي كند و سي دي  خوش و خط و خال كه هرآدم  كنجكاوي را بر مي انگيزاند كه زود در  صفحه  مونيتور سياحتش كند و هر از چند باري چشم  روي صفحه بگرداندو باز با ترديداز خود بپرسد  آيا همه قسمتهايش را ديده يا چيزي  از قلم افتاده ... و دوباره از نو...

نگاه كه به سر تا پايش مي كني آثاري از شلختگي نمي بيني لازم نيست كه حتما اهل قلم و  مجله باشي فقط كافي است به احساست  توجه كني  همو است كه به تو خواهد گفت كه روي تك تك كلمات به روي هر تصوير و هر فيلمي كه مي بيني عشق و شور آدمهاي عاشق خود نمايي مي كند. كدام هزينه و دستوري توان خلق چنين  مجموعه اي را در زمان اندك و با بودجه نزديك به صفر  امكان پذير مي كند؟! آدمي در كنار اينان  احساس مي كند كه غير ممكني وجود ندارد  و من كه فقط شاهدم و شهادت مي دهم به عاشق بودن  تك تك  آنان؛ كساني  كه دستمزدشان برق شوق  نگاه شماست به صفحات آكنده از  نوشته و تصوير و تصاوير متحرك  ....

جشنواره اميد و عشق به حركت و زندگي كه  نمايش  آرزوها را  بر روي پرده سفيد دلتان  امكان پذير مي كند بر همه شما مبارك باد.

 

سيد عليرضا گلپايگاني

زمستان 83

 

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳