انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

کار جهانپور در زاگرب

نوشته ها را نمی تونيد بخونيد  به زبان کرواسی نوشه شده  اما از تصاوير برمياد که در بازه کار مرتضی جهانپور است .بايد کار زيمونيچ باشه ! کارگردانی که در همايش فيلم زاگرب حضور داشت . دوست داريم جهانپور بهمون بگه قضيه چيه ! اين مطلب به زبان کرواسی چی ميگه ! اما به هر حال بهش تبريک ميگيم هم بخاطر اين مطلب هم بخاطر اون مطلب !

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٥:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۳