انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

سيميای معتکف ۱

                                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   + سید علیرضا گلپایگانی - ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۳