انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

بازديد از خانه انيميشن

امروز هم خوب بو د هم بد..بد بخاطر فوت استاد محمد رضا شريفی استاد فيلمبرداری وعکاسی دانشکده سينما و ... و خو ب بخاط فضای گرم و دوستانه  خانه انيميشن تهران....

استاد شريفی استاد عکاسی و فيلمبرداری دانشکده سينما بود و من شايد تنها جزواتی را که از دوران ليسانس سينما دارم فقط متعلق به ايشون است...تو هيئت انتخاب فيلمهای انييمشن  جشنواره پويانمايی هم بودند...و من خاطره ها را مرور می کنم...

سمت راست آقا تقی زاده است کسی که در سال ۶۵ امکان بوجود آوردن کارگاه آزاد انيميشن را در دانشکده سينما برای من فراهم کرد. خانم سرخير که به همراه فرزندانشان  با انرژی و همت فوق العاده خانه انيميشن را اداره می کنندو استاد حنايی که خانه انيميشن را مديريت می کنند..و من که لبخندم حتما برای عکاس است...

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۳