انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

يک ۲۰ ديگر برای سارا خليلی

سارا خليلی انگار با نمره ۲۰ قرارداد طولانی بسته است.دانشجوی ممتاز دانشگاه هنر در سال ۸۲ ديروز با نمره ۲۰ پايان نامه ۶۰۰ صفحه ای خود را به تاييد نهايی رساند.شنبه ۲۸ آذر

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۸:٤٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳