انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

يک پروژه بزرگ

يک پروژه بزرگ

 امين کاظمی ـ عباسپور

   + سید علیرضا گلپایگانی - ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳